Artikelen over: Boeking annuleren

Mijn boeking annuleren

Je kan niet meer mee op skireis, wat nu?Opstart annulatieproces
Stuur een mail naar contact@yoonly.eu om uw reis te annuleren. Vermeld hierin de volgende informatie: Boeking ID, Naam + Voornaam, reden annulatie & SkiZen verzekering ja/nee.
! Het niet betalen van je voorschot of openstaand saldo is niet gelijk aan annuleren, je moet altijd schriftelijk via mail contact met de Yoonly customer service opnemen voor je annulatie.

Het is hierbij belangrijk dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt na het ondervinden van de reden van annulatie. Dit niet alleen voor het vermijden van kosten, maar ook voor een eventuele annulatieverzekering is dit belangrijk.

Annulatiekosten

Aan het annuleren van een boeking zijn kosten verbonden. Enkel indien je 24h na het boeken annuleert of bij het vinden van een vervanger ben je vrij van annulatiekosten.

Waarom hangen er annuleringskosten vast aan een boeking?
Yoonly heeft als reisaanbieder ook kosten gelinkt bij het maken van een boeking. Denk bijvoorbeeld aan het reserveren van een plaats op de bus, accommodatie, administratie, ...

Indien je een verzekering hebt genomen wordt je dan ook terugbetaald of krijg je een voucher van onze verzekeringsmaatschappij Assurinco. Meer hierover vind je bij de helpdeskpagina: ZEN Annulatieverzekering

Geen kosten
Annulatie binnen 24u na boeking
Van zodra je hebt geboekt op de website is dit bindend. Het niet betalen van je voorschot wordt niet gezien als annulatie. Yoonly geeft klanten die binnen de 24 uur annuleren de uitzondering om toch kostenloos te annuleren. Nadat een boeking 24 uur bevestigd is worden er namelijk ook kosten gemaakt door Yoonly, zoals bv. het aanvragen van een persoonlijke verzekering, waardoor het jammer genoeg vanaf dit punt niet meer mogelijk is om kostenloos te annuleren.

Vervanger voor boeking
Moest de tijd van 24 uur toch verstreken zijn is er nog steeds de mogelijkheid om kostenloos jouw reis te annuleren. Dit gaat indien je een vervanger kan vinden die jouw boeking overneemt. Let op, je bent zelf nog steeds gebonden aan de betaling van een eventueel geboekte verzekering gezien deze persoonlijk is en niet overdraagbaar is naar een andere persoon.
Meer informatie over hoe het proces van een vervanging loopt vind je HIER

Kosten
Indien jij de 2 bovenstaande opties niet hebt kunnen toepassen hangen er annulatiekosten vast aan jouw boeking. De hoeveelheid hiervan is afhankelijk van het termijn tot de vertrekdatum. Het annulatiedossier wordt pas gestart indien er voldaan is aan de minimum annulatiekosten. Zoals hierboven vermeld is dit zeer belangrijk om hogere annulatiekosten te vermijden.

Meer dan 45 dagen vóór afreis: 30% van het totaalbedrag
Tussen 44 en 30 dagen vóór afreis: 50% van het totaalbedrag
Tussen 29 en 15 dagen vóór afreis: 65% van het totaalbedrag
Tussen 14 en 10 dagen vóór afreis: 80% van het totaalbedrag
Minder dan 9 dagen vóór afreis: 100% van het totaalbedrag

Terugbetaling via verzekering
Geen zorgen! Indien jij hebt gekozen voor een ZEN verzekering worden deze annulatiekosten terugbetaald via een storting of een voucher door onze verzekeringsmaatschappij Assurinco. Door de ZEN verzekering kan jij om eender welke reden de skireis annuleren tot zelfs 24u voor vertrek! Het type vergoeding van de terugbetaling is echter wel afhankelijk van de reden tot annulatie.

Meer informatie over onze verzekering en annulatievoorwaarden vind je terug bij:
ZEN annulatieverzekering
Eigen annulatieverzekering (creditcard/gezin)

VERZAKINGSRECHT


De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.

Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid.

Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Yoonly voorziet hiervoor een uitzondering om klanten 24 uur de tijd te geven om hun boeking kostenloos te annuleren. Nadat een boeking 24 uur bevestigd is worden er bij Yoonly namelijk automatisch kosten gemaakt zoals het aanvragen van een persoonlijke verzekering. Val je dus buiten deze tijd ga je dus jammer genoeg de standaard annulatie procedure moeten volgen.

Bijgewerkt op: 12/05/2023